Ukazovatele projektu


  Plnenie stanovených ukazovateľov projektu:

Ukazovatele projektu k 30.11.2015Kontakt


Stredná odborná škola veterinárna
Drážovská 14
95012 Nitra

web:
www.sosvetnr.sk

tel.:
037/7922002

GSM:
0948/792202

fax:
037/7922022

Výskumná agentúra:
www.vyskumnaagentura.sk

Európsky sociálny fond:
www.esf.gov.sk