Verejné obstarávania

 
Pracovník pre verejné obstarávanie
Postup VO zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verenom obstarávaní
Položky rozpočtu 1.3.3.2.
Termín VO 16.06.2014-29.07.2014
Link zmluvy http://zmfaob.sosvetnr.sk/_f/z14017.pdf
 
Odborný garant
Postup VO zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verenom obstarávaní
Položky rozpočtu 3.3.1., 4.3.1., 5.3.1., 7.3.1., 8.3.1.
Termín VO 01.07.2014-26.09.2014
Link zmluvy http://zmfaob.sosvetnr.sk/_f/z14023.pdf
 
Konzultácie a poradenstvo súvisiace s implementáciou projektu
Postup VO zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verenom obstarávaní
Položky rozpočtu 1.5.3.2.
Termín VO 25.07.2014-18.09.2014
Link zmluvy http://zmfaob.sosvetnr.sk/_f/z14022.pdf
 
Programovanie web stránok, portálov a údržba IS
Postup VO zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verenom obstarávaní
Položky rozpočtu 1.3.3.3.
Termín VO 12.08.2014-08.10.2014
Link zmluvy http://zmfaob.sosvetnr.sk/_f/z14024.pdf
 
Zabezpečenie publicity projektu
Postup VO zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verenom obstarávaní
Položky rozpočtu 1.6.1., 1.6.5., 1.6.8., 1.6.9.
Termín VO 20.102014-11.12.2014
Link zmluvy http://zmfaob.sosvetnr.sk/_f/z15001.pdf
 
Nákup spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu
Postup VO zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verenom obstarávaní
Položky rozpočtu 1.4.1.
Termín VO 25.09.2014-19.12.2014
Link zmluvy http://zmfaob.sosvetnr.sk/_f/z14030.pdf
 
Nákup zariadení pre modernizáciu vzdelávania v SOŠ veterinárnej v Nitre
Postup VO podlimitná zákazka spojená z dvoch častí:
1. časť zákazky: Nákup informačno-komunikačnej techniky a pomôcok pre modernizáciu výučby
2. časť zákazky: Nákup špeciálneho vybavenia laboratórií
Položky rozpočtu 1. časť zákazky: 2.2.1.-2.2.7., 2.2.45.-2.2.76.
2. časť zákazky: 2.2.8.-2.2.44.
Termín VO 25.09.2014-13.03.2015
Link zmluvy 1. časť zákazky: http://zmfaob.sosvetnr.sk/_f/z15008.pdf
Dodatok č. 1: http://zmfaob.sosvetnr.sk/_f/z15008a.pdf
2. časť zákazky: http://zmfaob.sosvetnr.sk/_f/z15009.pdf
 
Právne poradenstvo
Postup VO zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verenom obstarávaní
Položky rozpočtu 1.4.6.
Termín VO 16.01.2015-31.03.2015
Link zmluvy http://zmfaob.sosvetnr.sk/_f/z15011.pdf
 
Vzdelávanie pedagógov SOŠ veterinárnej v Nitre
Postup VO podlimitná zákazka spojená z dvoch častí:
1. časť zákazky: IKT školenia
2. časť zákazky: Ostatné školenia
Položky rozpočtu 1. časť zákazky: 4.5.18.-4.5.19., 4.5.22.-4.5.24.
2. časť zákazky: 4.5.20.-4.5.21., 4.5.25.
Termín VO 25.08.2014-08.04.2015
Link zmluvy http://zmfaob.sosvetnr.sk/_f/z15012.pdf
 
Školiaci materiál a potreby
Postup VO zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verenom obstarávaní
Položky rozpočtu 3.5.2., 5.5.2., 6.5.2., 7.5.2., 8.5.2.
Termín VO 16.01.2015-12.06.2015
Link zmluvy http://zmfaob.sosvetnr.sk/_f/z15013.pdf
 
Grafické spracovanie a vydanie školiaceho materiálu
Postup VO zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verenom obstarávaní
Položky rozpočtu 3.4.4., 3.4.5., 5.4.4., 5.4.5., 6.4.4., 6.4.5., 8.4.6.
Termín VO 06.02.2015-12.08.2015
Link zmluvy http://zmfaob.sosvetnr.sk/_f/z15018.pdf


Kontakt


Stredná odborná škola veterinárna
Drážovská 14
95012 Nitra

web:
www.sosvetnr.sk

tel.:
037/7922002

GSM:
0948/792202

fax:
037/7922022

Výskumná agentúra:
www.vyskumnaagentura.sk

Európsky sociálny fond:
www.esf.gov.sk